Friday, March 9, 2018

Comórtas Náisiúnta Amhrán Pan Cheilteach 2018

Mar a fheicfidh sibh ó na blagmhíreanna anseo, tá sé de nós agam amhrán a scríobh, ó am go chéile, agus, ó am go chéile, le blianta beaga anuas, seolaim m'iarrachtaí chuig an bhFéile Pan Cheilteach i gCeatharlach, don chomórtas náisiúnta amhrán a bhíonn á reáchtáil acu, chuile bhliain. 

Anois is arís, éiríonn le hamhrán liom a bhealach a dhéanamh go dtí an babhta ceannais, rud a tharla arís i mbliana, mar sin tá m'amhrán nua, Grá Faoi Bhláth, san iomaíocht, le hocht n-amhrán déag eile, san oíche amárach, in óstán na Seven Oaks, i gCeatharlach, ag tosú ag a 7:00 i.n. 

Lisa Butler, lena grúpa Caladh Nua, a bheas á chasadh dom, agus táim fíorbhuíoch díobh. 

Faigheann amhrán beatha nuair a chastar é, go háirithe nuair a chuireann amhránaí/grúpa croí agus anam isteach san amhrán sin. Táim ag súil go mór leis na hamhráin uilig a chloisteáil, mar beidh beatha á tabhairt do go leor amhrán nua Gaeilge ag an bhféile, agus ardaíonn sé sin mo chroí féin. 

Murach obair na gcoistí, agus tacaíocht na n-urraitheoirí (Glór Ceatharlach, IMRO, Foras na Gaeilge, Gael Linn, Bliain na Gaeilge 2018, An tOireachtas), ní bheadh an deis seo againne, na cumadóirí, na ceoltóirí, agus na hamhránaithe, beatha a thabhairt d'amhrán nuachumtha i nGaeilge...go raibh céad míle maith agaibh! 

Fógraíodh an gearrliosta ar chlár Mháirtín Tom Sheáinín, Ardtráthnóna, an mhí seo caite, agus is féidir éisteacht le Bríde de Róiste anseo, más mian libh liosta na n-iomaitheoirí uilig a chloisteáil, ón bpodchraoladh, ar Raidió na Gaeltachta

Go n-éirí go geal leis na hiomaitheoirí uilig...feicfidh mé ann sibh, a chairde! 

Wednesday, March 7, 2018

Éigse Cholm Cille 2018

Clár na hÉigse, mar eolas daoibh, a léitheoirí, Téama na hÉigse: Filíocht na Scol, agus beidh sé ar siúl i gColáiste Mhig Aoidh, Doire, Dé hAoine agus Dé Sathairn seo chugainn, an 9ú agus 10ú Márta. Níl aon táille ar na léachtaí. 

Sonraí teagmhála, má tá tuilleadh eolais uait ón Dr. Peadar Mac Gabhann, ar an gclúdach tosaigh, thuas. 


Tuesday, March 6, 2018

Cormac ag a Cúig

Más mian libh a bheith páirteach, sa lucht éisteachta, ar an gclár Cormac Ag a Cúig, Déardaoin seo chugainn, Lá Idirnáisiúnta na mBan, beidh sé á chraoladh beo ó Theach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath, idir 17:00 agus 18:00, an tráthnóna sin, agus níl le déanamh agat, le d'áit a chur in áirithe, ach dul i dteagmháil le Fachtna Ó Drisceoil, léiritheoir an chláir. Tá na sonraí teagmhála le fáil anseo

Níl ach méid áirithe spásanna ar fáil, mar sin mholfainn daoibh an deis a thapú, a chairde, más mian le haon duine agaibh a bheith sa lucht éisteachta, áit a mbeidh mé féin, tá súil agam.

Ar an bpainéal, go bhfios dom, beidh Lisa Nic an Bhreithimh, Niamh Uí Bhriain, Réaltán Ní Leannáin, agus Deirdre Donnelly, agus ar na hábhair a bheas á gcur faoi chaibidil acu beidh an tOchtú Leasú, ciapadh gnéis, difreálach pá srl. 

Is dócha go mbeidh deis ann pointí a thógáil ón lucht éisteachta, mar sin má tá pointe le roinnt agat, mholfainn duit d'ainm a chur ar an liosta! Tá Fachtna ag fanacht go foighneach...

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2018

Mar a tharla anuraidh, agus arú anuraidh, beidh lá eile le banscríbhneoirí na Gaeilge ann, Déardaoin seo chugainn, 8 Márta, i dTeach an Ardmhéara, arís. Táim ag súil go mór leis.

Táim den bharúil go bhfuil liosta na n-áirithintí líonta anois, mar go mbíonn an-ráchairt ar na háiteanna teoranta atá ann don lucht éisteachta, ach is féidir teagmháil a dhéanamh le heagraí na hócáide, Réaltán Ní Leannáin, ag mnaidirnaisiunta2018 ag gmail ponc com, más mian libh aon cheo a fháil amach faoin ócáid.

Inné, bronnadh Mórghradam Idirnáisiúnta ar Nuala Ní Dhomhnaill. Seo an chéad uair, ó cuireadh tús leis an duais liteartha seo i 2013, a mbronnfar an duais ar bhean.

Dar le duine de na moltóirí,

'“D’éireodh go geal le Ní Dhomhnaill sa Bhéarla ach chinn sí d’aon ghnó teanga an mhionlaigh a roghnú – an Ghaeilge, fíortheanga na hÉireann, atá i mbaol imeacht as. Tá ardmholadh agus aitheantas thar na bearta tuillte ag a leithéid de ghníomh cruthaitheach. Bíonn Ní Dhomhnaill ag troid ar son chearta na mban in Éirinn chun iad féin a chur in iúl ar bhonn cruthaitheach, ar son saoirse cruthaitheachta…" (tuairisc.ie)

Mo chomhghairdeachas ó chroí leat, agus mo cheol thú, a Nuala Uí Dhomhnaill!


Tá ardmholadh tuillte ag Réaltán Ní Leannáin, freisin, eagraí na hócáide, oíche Déardaoin seo chugainn, i dTeach an Ardmhéara, mar is ise a chuireann an dua uirthi féin an ócáid seo a eagrú dúinne, banscríbhneoirí na Gaeilge. Murach í, tá chuile sheans ann nach mbeadh sé de mhuinín agamsa mo dhánta Gaeilge féin a aithris ó ardán ar bith, agus táim buíoch di gur thug sí deis dom aithne a chur ar na mná seo a leanas, na mná a bhí, nó a bheas, ag aithris a gcuid saothar cruthaitheach, i nGaeilge, ón ardán i dTeach an Ardmhéara,

Éilís Ní Dhuibhne Almqvist
Áine Ní Ghlinn
Celia de Fréine
Anna Heussaff
Éilís Ní Anluain
Réaltán Ní Leannáin
Áine Ní Mhaoldomhnaigh-O Driscoll
Siún Ní Dhuinn
Biddy Jenkinson
Ciara Ní É
Lisa Nic an Bhreithimh
Katie McGreal
Pauline Nic Chonaonaigh
Janneke Spoelstra
Aifric Mac Aodha
Máire Dinny Wren
Lara Sunday
Caitríona Ní Chléirchín
Edel Ní Bhraonáin
Cvetka Beve
Milène Fegan
Dáire Ní Chanáin

Déanaimis ceiliúradh ar na mná atá ag scríobh i nGaeilge...mná na mionteangacha abú! 

Wednesday, January 3, 2018

An Bhean Eile Sin!

Tá bean eile ag m'fhear céile, le roinnt míonna anuas.  Ó cheannaigh sé an carr nua. 

Siri is ainm di, agus níl meas mada aige ar aon chomhairle ná ar aon treoir uaimse, ó tháinig an gaotaire sin ar an bhfód. 

Má tá ceist aige, fiú agus mise lena thaobh sa charr, déanann sé neamhaird díom, agus díríonn sé a aird agus a aire ar an mbean eile sin.

Inniu, ó tharla go rabhamar i Leitir Ceanainn agus go raibh ocras orainn, chinn mé gur mhaith liom dul chuig bialann Moonshine; is maith liom an caife agus an bia ann, agus bhí mé ag iarraidh eisean a chur ar an eolas faoin áit, chomh maith. 

'I'll explain how to get there.' arsa mé fhéin leis, go soineanta, agus é ag tiomáint amach as an gcarr chlós in Dunnes

'No need....' arsa sé fhéin, '...Siri will get us there, no bother...just listen to this...Siri, directions for Moonshine, please.'

Lena ceart fhéin a thabhairt don bhean bhocht, chomh luath agus a thosaigh sí ag caint, bhí a fhios agam go raibh na treoracha cearta á dtabhairt aici, mar gur aithin mé iad, ar an bpointe. 

Ní dóigh liom go raibh An Garraíodóir róshásta léi, mar sin fhéin. Ní, ahem, comhábhair poitín an t-eolas a bhí uaidh. 

Sunday, December 31, 2017

2018

2018

Tiocfaidh tú, 
do lá-mhálaí lán le
ní bheadh a fhios agat beo.

Tabhair do mhac ait isteach leat.

Táim réidh!