Saturday, July 7, 2018

Comórtas Oscailte Gailf na hÉireann

Bhí mé i mBaile Lifín inné, ag Comórtas Oscailte Gailf na hÉireann, agus cé nach bhfuil a fhios agamsa a dhath faoi ghalf, bhí An Garraíodóir in ann insint dom céard a bhí tarlú, agus cérbh iad na réaltaí mór-le-rá sa spórt sin. 

Ar ndóigh, d'aithin mé Rory, Pádraig agus cúpla galfaire eile, ach sin an méid atá ar eolas ag an scríbhneoir seo faoi ghalf; ach amháin gur léir dom, ó inné, go bhfuil go leor daoine thart ag a bhfuil i bhfad níos mó suime acu sa spórt, ná mar atá agamsa. Bhí na sluaite móra daoine ann. 

Bhí an lá go hálainn, agus cibé dream dúthrachtach daoine a d'eagraigh an ócáid, bhí sí eagraithe go héifeachtach acu. Bhí gach rud ann a bhí ag teastáil; bia agus deoch, siopaí gailf, leithris ghlana (neart acu), ardáin don lucht féachana, cathaoireacha agus boird taobh amuigh de na bialanna, maoir agus gardaí le daoine a threorú, neart áit páirceála, busanna ag teacht agus ag imeacht go rialta, oifig eolais, bileoga eolais srl. 

Bhí an ghrian dár mbeannú ar feadh an lae. Bhí mo cheamara liom agam, agus thóg mé na céadta grianghraf (go ciúin cúramach, i gcaoi nach gcuirfeadh isteach ar na gailfairí...tá an méid sin ar eolas agam!), ach ar m'fhilleadh abhaile dom, cuireadh mé ar an eolas nach raibh sé ceadaithe agam mo cheamara a úsáid, ar chor ar bith, ar an láthair, rud nach raibh a fhios agam.  Dá bhrí sin, ní féidir liom na grianghraif a roinnt libh anseo, a léitheoirí. 

Mar eolas daoibh, tá sé scríofa ar an ticéad (rud nach bhfaca mé in am, faraor) 'The use of any cameras, computers and other electronic equipment at the Tournament Thursday to Sunday is not permitted other than with the proper accreditation....Making or distributing broadcasts, commentary, news reports, data, results or statistics by any means in any format or media including any such by mobile phone or other wireless device is not permitted.' 

Mar gheall air sin, cé nár dúradh tada liom, ar an lá, agus mé ag dul thart le mo Chanon, ní féidir liom na grianghraif a roinnt, libhse ná le haon duine eile. Aiféala orm faoi sin. Níl de rogha agam ach fanacht...

Ach, déarfaidh mé an méid seo, bhain mé an-sult as, agus chuir áilleacht na háite agus na haimsire go mór leis an ócáid. An-jab go deo déanta ag lucht a heagraithe. Maith iad!

Wednesday, July 4, 2018

Lá na Saoirse

Bíodh sibh thall nó abhus, seo lá mór daoibhse atá ag ceiliúradh Lá na Saoirse, agus tá súil agam go mbainfidh sibh sult as, cibé áit ina bhfuil sibh, ar fud an domhain. 

Tá giotaí i nGaeilge d'Amhrán Náisiúnta na Stát Aontaithe le léamh ar bhlag Róislín anseo, agus anseo, agus anseo

Wednesday, June 20, 2018

Grianstad an tSamhraidh

Cé go raibh an clog, agus mo cholainn, ag insint dom, aréir, go raibh sé in am dom dul a luí, bhí gile an lae ag cur dallamullóg ar mo chloigeann bocht, agus bhog an tráthnóna go hoíche, i ngan fhios dom. 

Amárach, ar an 21 Meitheamh, beidh an lá is faide den bhliain ann, lá ar a dtugtar grianstad samhraidh. Dar leo ar Vicipéid, 'soilsíonn an ghrian níos faide' ar an lá sin 'ná ar aon lá eile i rith na bliana.' 

Déanann sé sin ciall, agus tá an scéal inste agam do mo cholainn anois, sa chaoi nach mbeidh, ahem, aon mhíthuiscint idir í féin agus mo chloigeann, ar ball. 

Tráthnóna inniu, tháinig mé ar an alt an-deas seo, faoi 'Grianstad an tsamhraidh agus treo nua', alt a scríobh an Dochtúir Cathal de Paor san Irish Times, anuraidh. Mholfainn daoibh an t-alt a léamh, a léitheoirí, más mian libh cúpla rud sa bhreis a fhoghlaim faoin lá.

Pé scéal é, thug mé suntas, ach go háirithe, don mhéid a scríobh sé faoin bhfocal sin 'grianstad' mar, dar leis, ní 'stad' a tharlaíonn ar chor ar bith, ach 'an domhan a bheith tosaithe ar dhul i malairt de threo.'  Dar leis,

'Is iad na gluaiseachtaí seo a thugann dúinn na séasúir, grianstad an tsamhraidh agus an gheimhridh, maraon le cónocht an fhómhair agus an earraigh, nuair a bhíonn an lá agus an oíche ar chomhfhad.'

Ní faoin ngrianstad amháin a bhí sé ag scríobh, go deimhin. Tá smaointe deasa aige faoi am, agus faoin saol; gur gá, b'fhéidir, 'an saol a thuiscint mar phatrún...Timthriall, seachas triall.' 

Ábhar machnaimh ansin daoibh, a léitheoirí. Is féidir alt Chathail a léamh anseo. Bainigí sult as, agus as grianstad an tsamhraidh, amárach. 

******
Ó tharla cúrsaí ama faoi chaibidil aige san alt, seo chugaibh dán beag uaimse, ó mo leabhar 'Mise Áine; An Bhean Istigh,' mar aon le blagmhíreanna suimiúla ó Róislín, faoin ngrianstad agus na séasúir, le léamh anseo


Friday, May 25, 2018

Fógra faoi GDPR

Tháinig an fógra seo, faoi Rialachán Ginearálta um Cosaint Sonraí (GDPR) ar leathanach na 'Overview Stats' ar mo bhlag, inniu.
Is mian liom mo chuid dualgas a chomhlíonadh, agus ar fhaitíos na bhfaitíos (ó tharla nach bhfuilim féin róchinnte cén t-eolas atá á bhailiú fút, mar léitheoir/leantóir/síntiúsóir an bhlag seo) táim bhur gcur ar an eolas gur féidir eolas a bhailiú ón idirlíon/blag, i ngan fhios duit agus dom, b'fhéidir.

Scríobh mé ar an ábhar seo cheana, mar a fheicfidh sibh anseo. Táim fós ag foghlaim. 
Pé scéal é, sin thuas an cineál eolais atá le fáil agamsa ar an mblag seo, go huathoibríoch, feictear dom, agus má tá aon cheo ann nach dtaitníonn leat, mar léitheoir, leantóir, síntiúsóir an bhlag seo, tapaigh an deis do chuid sonraí a chosaint, más gá. 

Is maith liom bhur gcuideachta ar an mblag seo, a chairde, agus táim buíoch as bhur gcuideachta, agus as bhur gcuid tacaíochta. Tabhair aire daoibh féin, le bhur dtoil. 

Neadió Teilifís Áine

Mar is eol daoibh, más rud gur léigh sibh an bhlagmhír a scríobh mé ar an ábhar an mhí seo caite, bhíomar ag súil le cuairteoirí sna tithe éan atá againn, ar chúl an tí. Táimid ag cur le líon na dtithe, le blianta beaga anuas; ceithre cinn atá againn anois, péire le ceamaraí agus péire eile mar ornáidíocht. 

Mar a fheicfidh sibh, ó mo bhlagmhíreanna roimhe seo, agus ón méid atá curtha ar YouTube agam ó bhí 2013 ann, cuireann na meantáin mhóra agus meantáin ghorma fúthu sa teachín éan, ó am go chéile. Ach, go dtí seo, i mbliana, is cosúil nach maith leo a bheith os comhair an cheamara, mar tá na tithe le ceamaraí folamh, faraor. 

Ach, is léir go dtaitníonn ornáidíocht leis na héin, mar chonaic mé meantán mór ag teacht agus ag imeacht ó cheann de na tithe ornáideacha an tseachtain seo caite,
 ach, nuair a rinne mé grinnscrúdú ar a chuid geáitsíochta, thug mé faoi deara go raibh péist de shaghas éigin ina bhéal aige,
rud a chiallaíonn go bhfuil nead, agus éiníní, sa teachín éan sin, i ngan fhios dúinn! Tá an beathú faoi lán seoil, i láthair na huaire.


Thursday, May 17, 2018

Ginmhilleadh agus /nó Banmhilleadh?

Tá sé ag teacht gar den am sin, a léitheoirí, mar is eol daoibh.


Tá cinneadh le déanamh againn uile agus, ó tharla an t-ádh orainn go bhfuil deis againn ár rogha a chur in iúl, chomh cúramach agus chomh neamhchlaonta agus is féidir, rinneadh mé mo chuid taighde féin ar an ábhar.


D’éist mé leis an gclár a chuir Cormac Ag a Cúig i láthair i dTeach an Ardmhéara ar Lá Idirnáisiúnta na mBan (bhí mé sa lucht éisteachta, agus cheap mé gur láimhseáil Cormac an clár go cothrom féaráilte); d’éist mé le neart podchraoltaí (bhí clár Mharian Finucane ar an ábhar, Dé Domhnaigh seo caite, cothrom agus ciallmhar, cheap mé); d’éist mé leis na cláir ar an teilifís (cheap mé go raibh an ruaille buaille, sciotaíl agus gáire ar chlár Chlare Byrne Live, oíche Dé Máirt, níos measa/drochmheasúla ná mar a chuala mé in aon chlós scoile riamh); léigh mé An Treoirleabhar Neamhspléach Ar an Reifreann (agus léigh mé na bileoga spleácha ó chaon taobh).

Tá mo chinneadh déanta agam, faoi dheireadh.

Ní bheidh a thuilleadh á rá ná á scríobh agamsa, go poiblí, ar an ábhar, taobh amuigh den bhlagmhír seo, ach roinnim libh, anseo thíos, cuid de na ceisteanna a rith liom féin, agus mé ag cíoradh na ceiste. Tá súil agam go gcuideoidh siad libhse, ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, teacht ar bhur gcinneadh féin, má tá tú ar dhuine de na daoine nach bhfuil róchinnte, fós, faoi do vóta.

1.       An gcreideann tú gur páiste atá sa mbroinn, ón tús i.e. soicind an toirchithe?

a.       Creidim
b.       Ní chreidim
c.       Freagra eile

2.     An gcreideann tú go bhfaigheann an bhean atá ag iompar clainne, sa tír seo, aire atá comhionann leis an aire a tugtar do pháiste/fhéata ina broinn?

a.       Creidim
b.       Ní chreidim.
c.       Freagra eile

3.      An gcreideann tú nár chóir go mbeadh ginmhilleadh ar fáil in Éirinn, is cuma cén fáth/feall/fabht is cúis leis?

a.      Creidim
b.      Ní chreidim
c.      Freagra eile

Má roghnaíonn tú ‘a’ den chuid is mó, tá seans maith ann, cheapfainn, go mbeidh tú ar vótáil ‘Níl,’ agus má roghnaíonn tú ‘b’ den chuid is mó, tá seans maith ann gur ‘Tá’ a bheas mar vóta agat. Má roghnaíonn tú ‘c’ den chuid is mó, tá seans maith ann go gceapann tú nach bhfuil ceist an leasaithe chomh dubh agus bán sin.

Tuigim bhur gcás. Tá go leor daoine ann nach bhfuil chomh diongbháilte ina gcuid dtuairimí is atá lucht na bhfeachtas ‘Tá’ agus ‘Níl.’ Tá daoine ann atá ag streachailt lena gcoinsias, cuid ag streachailt lena gcreideamh, cuid ag streachailt leis an tuile eolais/íomhánna/scéalta atá ag teacht ón dá thaobh, ó thosaigh siad i mbun feachtais.

Roinnt ceisteanna eile,

4.      Do bharúil, céard é an chéad smaoineamh/mhothúchán a rithfeadh leat dá gcloisfeá go raibh d’iníon/dheirfiúr/bhanchara/pháirtí ag súil le páiste nach raibh beartaithe,

      Trua? Diomú? Náire? Áthas? Bród? Díomá? Ceann eile?

5.      Dá ndéarfadh d’iníon/dheirfiúr/bhanchara/pháirtí leat go raibh uaithi deireadh a chur leis an toircheas, is cuma cén fáth/feall/fabht is cúis lena cinneadh, an dtacófá lena cinneadh?

             Ní thacóinn? Thacóinn? Freagra eile?

6.      Má chinneann sí gan leanúint ar aghaidh leis an toircheas, is cuma cén fáth/feall/fabht is cúis leis an gcinneadh sin, an gcreideann tú go gcaithfidh sí dul thar lear leis an gcinneadh sin a thabhairt chun críche?

Creidim? Ní chreidim? Freagra eile?

Tríocha bliain ó shin, nó mar sin, rinne mé taighde/fiosrú faoi ‘aimridiú ban’ agus fuair mé amach nach raibh sé ar fáil do bhean óg sa tír seo, ach go bhféadfadh bean pósta (dá mbeadh clann aici, cheana) dul ‘ó thuaidh nó thar lear,’ áit ar dúradh liom go ndéanfaí é dá mbeadh,

a.      cead scríofa faighte ag an mbean óna fear céile
b.      agallamh déanta ag an lia ban leis an lánúin, leis an gcead       sin a chinntiú
c.     altraí obrádlainne ar fáil a bheadh sásta cuidiú leis an lia          ban ar an lá

Níorbh leis an mbean an cinneadh, shílfeá, agus níorbh léi amháin a broinn, ba chosúil; í ag brath ar thír eile, agus ar mheon, ar chreideamh, ar mhoráltacht dhaoine eile, lena cinneadh a thabhairt chun críche. Níor thaitin sé sin liom. Ní raibh sé sin ceart, cothrom ná féaráilte, shíl mé. Easpa seirbhísí anseo, go leor coinníollacha ansiúd. Cá raibh cearta na mná, úinéir na broinne?

I láthair na huaire, tá an leabhar ‘The Adoption Machine’ le Paul Jude Redmond á léamh agam (éist leis ag labhairt le Miriam O'Callaghan, ar Sunday with Miriamanseo). Chuir mé tús leis arú inné, agus tá dhá líne ann a chuir isteach go mór orm;  ceann ar leathanach 8, faoin 'stigmatisation of single mothers' ag sochaí na hÉireann, agus an drochbhail inar fágadh na mná agus páistí dá bharr sin; agus ceann eile ar leathanach 9, faoi 'forcibly separating...' na mná óna bpáistí, '...for life.'  Bhrisfeadh sé do chroí. 

Ba mhaith liom go mbeadh fáil ag mná ar thacaíocht chuí agus ar sheirbhísí cuí sa tír seo. Ar an gcaoi sin, beidh deis againne, mar shochaí, an aire cheart a thabhairt do mhná, agus do pháistí, na tíre.

Théis an reifrinn, tá súil agam go gcaithfidh an dá thaobh, lucht diongbháilte ‘Tá’ agus ‘Níl,’ agus an rialtas, an méid céanna fuinnimh ag iarraidh na seirbhísí is fearr a fháil/a chur ar fáil do mhná agus do pháistí, gan chlaontacht, mhoráltacht ná chreideamh ar leith san áireamh, sa chaoi nach gcuirfear Mná na hÉireann in áit an ‘seo nó siúd’ riamh arís.

Ar an 25 Bealtaine, beidh mé ag vótáil,

Saturday, May 12, 2018

An Eorafís 2018

Táim ag scríobh faoin Eorafís le blianta beaga anuas, agus le fada, mar is léir daoibh, a léitheoirí. 

Is comórtas é a thaitníonn liom, agus ní miste liom céard a cheapann aon duine eile faoi, (mura suim leat an comórtas, a chara, ní gá duit an bhlagmhír seo a léamh) is maith liom éisteacht leis na hamhráin, agus roghnaím na cinn a thaitníonn liom féin.

Ar ndóigh, ní hionann mo roghasa agus rogha aon duine eile, agus is minic nach dtiteann mo rogha féin isteach le toradh na hoíche, ach bíodh sí maith nó olc, seo mo rogha de na hamhráin is mó a chuaigh i bhfeidhm orm, nuair a chuala mé iad, den chéad uair,

1.   Amhrán na Cipire
2.   Amhrán na hÉireann
3.   Amhrán na Liotuáine
4.   Amhrán na Gearmáine
5.   Amhrán na Fraince
6.   Amhrán na Danmhairge
7.   Amhrán na hIorua 
8.   Amhrán Iosrael 
9.  Amhrán na hOstaire
10. Amhrán na Spáinne
11. Amhrán Phoblacht na Seice 
12. Amhrán Phoblacht na hAlbáine 

Anois, cén ceann is fearr liom? Sin ceist mhaith. Is maith liom uimhir 1 (An Chipir) agus uimhir 2 (Éire), gan dabht, ach chuir mé dúil láithreach in uimhir 3 (An Liotuáin), in uimhir 4 (An Ghearmáin), in uimhir 6 (An Danmhairg), in uimhir 9 (An Ostair), agus in uimhir 12 (An Albáin).

Sin mo rogha.

Go n-éirí go geal le Ryan O'Shaughnessy, agus a chomhghleacaithe, anocht. Tá amhrán tarraingteach scríofa aige, agus is maith liom a mhana 'Love is Love!'...agus, go háirithe, is aoibhinn liom an taibhiú ardáin a mhol sé, taibhiú a thugann le fios don domhan mór gur tír í an tír seo a thuigeann an gá le tuiscint, agus le hinghlacthacht, agus le comhionannas.