Wednesday, February 5, 2014

Ceolchoirm Ros na Rún

Ceann de na hoícheanta is pléisiúrtha a chaith mé anuraidh ná ag ceolchoirm Ros na Rún i nGaillimh, ceolchoirm a d'eagraigh Maria Ní Ghríofa as Ros na Rún (thuas) i gcomhar le Raidió na Gaeltachta, ar mhaithe le Pieta House i dTuaim. 

Bailíodh timpeall €6000, nó mar sin, do Pieta House, agus molaim go mór Maria, lucht Ros na Rún, lucht Raidió na Gaeltachta, Brian Kennedy, Clann Uí Dhubhghaill, agus Clann Uí Mhaoileáin - go deimhin, molaim go hard na spéire na daoine uilig a d'oibrigh go deonach agus a bhí páirteach sa cheolchoirm, daoine a chuir go mór leis an ócáid, agus a chuidigh, ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, le hairgead a bhailiú don charthanacht. 

Sa ghrianghraf thuas, in éineacht le Maria, tá Máirtín Ó Dubhghaill, an fear a bhí i gceannas ar chór nó dhó an oíche sin, b'fhacthas dom...
...fear a rinne jab iontach, agus fear ar baineadh geit nach beag as, cheapfainn, nuair a tugadh seic le haghaidh €1000 dó féin, don charthanacht 'To Russia With Love'...
...airgead a dheonaigh foireann Ros na Rún don eagraíocht sin, eagraíocht a chuidíonn le dílleachtaí bochta na Rúise, agus carthanacht lena gcuidíonn Máirtín é féin, go minic. Fear uasal, fear cairdiúil, fear cuidiúil, agus áthas orm gur casadh orm é an oíche sin. 

Casadh a mhac, Mícheál orm, freisin - go deimhin, bhí an chlann uilig ansin, agus chuir siad go mór leis an ócáid, caithfidh mé a rá. 
Mo chuimhne, is féidir libh an cheolchoirm uilig a fheiceáil ar fhíseán anseo, ar shuíomh Ros na Rún. Mo bhuíochas ó chroí le Clann Uí Mhaoileáin as m'amhrán nuachumtha, Féile na Nollag, a chasadh ag an gceolchoirm, agus nach muid a bhí breá sásta linn féin nuair a bhuaileamar le haoi mór na hoíche, Brian Kennedy.
Máire Eilís Ní Fhlatharta agus Máirtín Tom Sheáinín a bhí ina n-óstaigh ag an gceolchoirm, agus rinne siad jab ar dóigh...
...mar a rinne chuile dhuine a bhí ansin. Cé nár éirigh liom bualadh le chuile dhuine a chuidigh ar an oíche, tréaslaím leo uilig as a gcuid oibre do Pieta House. Seo chugaibh cuid de na grianghraif a thóg mé, a léitheoirí.

2 comments:

Réaltán Ní Leannáin said...

maith sibh, gach duine agaibh

Mise Áine said...

Go raibh maith agat, a chara!