Sunday, February 20, 2011

Éigse Cholm Cille 2011

Tionólfar Éigse Cholm Cille arís i mbliana ar an Aoine, 4 Márta, agus ar an Satharn, 5 Márta, in Ollscoil Uladh, Doire.

Is é 'Traidisiún Liteartha Chúige Uladh - Mac Aingil go Mac a Liondain' a bheas mar théama i mbliana. Níl aon táille ar na léachtaí.

Léachtóirí na hÉigse:

Lesa Ní Mhunghaile, Tadhg Ó Dúshláine, Charlie Dillon, Nioclás MacCathmhaoil,  Katharine Simms, Éamonn Ó Cíardha, agus PeadarMacCuilinn.

Tuilleadh eolais le fáil ón Dr Malachy Ó Néill, fón 02871-375219, ríomhphost  mf.oneill ag ulster.ac.uk.

No comments: