Friday, May 25, 2018

Neadió Teilifís Áine

Mar is eol daoibh, más rud gur léigh sibh an bhlagmhír a scríobh mé ar an ábhar an mhí seo caite, bhíomar ag súil le cuairteoirí sna tithe éan atá againn, ar chúl an tí. Táimid ag cur le líon na dtithe, le blianta beaga anuas; ceithre cinn atá againn anois, péire le ceamaraí agus péire eile mar ornáidíocht. 

Mar a fheicfidh sibh, ó mo bhlagmhíreanna roimhe seo, agus ón méid atá curtha ar YouTube agam ó bhí 2013 ann, cuireann na meantáin mhóra agus meantáin ghorma fúthu sa teachín éan, ó am go chéile. Ach, go dtí seo, i mbliana, is cosúil nach maith leo a bheith os comhair an cheamara, mar tá na tithe le ceamaraí folamh, faraor. 

Ach, is léir go dtaitníonn ornáidíocht leis na héin, mar chonaic mé meantán mór ag teacht agus ag imeacht ó cheann de na tithe ornáideacha an tseachtain seo caite,
 ach, nuair a rinne mé grinnscrúdú ar a chuid geáitsíochta, thug mé faoi deara go raibh péist de shaghas éigin ina bhéal aige,
rud a chiallaíonn go bhfuil nead, agus éiníní, sa teachín éan sin, i ngan fhios dúinn! Tá an beathú faoi lán seoil, i láthair na huaire.


No comments: