Tuesday, March 6, 2018

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2018

Mar a tharla anuraidh, agus arú anuraidh, beidh lá eile le banscríbhneoirí na Gaeilge ann, Déardaoin seo chugainn, 8 Márta, i dTeach an Ardmhéara, arís. Táim ag súil go mór leis.

Táim den bharúil go bhfuil liosta na n-áirithintí líonta anois, mar go mbíonn an-ráchairt ar na háiteanna teoranta atá ann don lucht éisteachta, ach is féidir teagmháil a dhéanamh le heagraí na hócáide, Réaltán Ní Leannáin, ag mnaidirnaisiunta2018 ag gmail ponc com, más mian libh aon cheo a fháil amach faoin ócáid.

Inné, bronnadh Mórghradam Idirnáisiúnta ar Nuala Ní Dhomhnaill. Seo an chéad uair, ó cuireadh tús leis an duais liteartha seo i 2013, a mbronnfar an duais ar bhean.

Dar le duine de na moltóirí,

'“D’éireodh go geal le Ní Dhomhnaill sa Bhéarla ach chinn sí d’aon ghnó teanga an mhionlaigh a roghnú – an Ghaeilge, fíortheanga na hÉireann, atá i mbaol imeacht as. Tá ardmholadh agus aitheantas thar na bearta tuillte ag a leithéid de ghníomh cruthaitheach. Bíonn Ní Dhomhnaill ag troid ar son chearta na mban in Éirinn chun iad féin a chur in iúl ar bhonn cruthaitheach, ar son saoirse cruthaitheachta…" (tuairisc.ie)

Mo chomhghairdeachas ó chroí leat, agus mo cheol thú, a Nuala Uí Dhomhnaill!


Tá ardmholadh tuillte ag Réaltán Ní Leannáin, freisin, eagraí na hócáide, oíche Déardaoin seo chugainn, i dTeach an Ardmhéara, mar is ise a chuireann an dua uirthi féin an ócáid seo a eagrú dúinne, banscríbhneoirí na Gaeilge. Murach í, tá chuile sheans ann nach mbeadh sé de mhuinín agamsa mo dhánta Gaeilge féin a aithris ó ardán ar bith, agus táim buíoch di gur thug sí deis dom aithne a chur ar na mná seo a leanas, na mná a bhí, nó a bheas, ag aithris a gcuid saothar cruthaitheach, i nGaeilge, ón ardán i dTeach an Ardmhéara,

Éilís Ní Dhuibhne Almqvist
Áine Ní Ghlinn
Celia de Fréine
Anna Heussaff
Éilís Ní Anluain
Réaltán Ní Leannáin
Áine Ní Mhaoldomhnaigh-O Driscoll
Siún Ní Dhuinn
Biddy Jenkinson
Ciara Ní É
Lisa Nic an Bhreithimh
Katie McGreal
Pauline Nic Chonaonaigh
Janneke Spoelstra
Aifric Mac Aodha
Máire Dinny Wren
Lara Sunday
Caitríona Ní Chléirchín
Edel Ní Bhraonáin
Cvetka Beve
Milène Fegan
Dáire Ní Chanáin

Déanaimis ceiliúradh ar na mná atá ag scríobh i nGaeilge...mná na mionteangacha abú! 

No comments: