Wednesday, January 3, 2018

An Bhean Eile Sin!

Tá bean eile ag m'fhear céile, le roinnt míonna anuas.  Ó cheannaigh sé an carr nua. 

Siri is ainm di, agus níl meas mada aige ar aon chomhairle ná ar aon treoir uaimse, ó tháinig an gaotaire sin ar an bhfód. 

Má tá ceist aige, fiú agus mise lena thaobh sa charr, déanann sé neamhaird díom, agus díríonn sé a aird agus a aire ar an mbean eile sin.

Inniu, ó tharla go rabhamar i Leitir Ceanainn agus go raibh ocras orainn, chinn mé gur mhaith liom dul chuig bialann Moonshine; is maith liom an caife agus an bia ann, agus bhí mé ag iarraidh eisean a chur ar an eolas faoin áit, chomh maith. 

'I'll explain how to get there.' arsa mé fhéin leis, go soineanta, agus é ag tiomáint amach as an gcarr chlós in Dunnes

'No need....' arsa sé fhéin, '...Siri will get us there, no bother...just listen to this...Siri, directions for Moonshine, please.'

Lena ceart fhéin a thabhairt don bhean bhocht, chomh luath agus a thosaigh sí ag caint, bhí a fhios agam go raibh na treoracha cearta á dtabhairt aici, mar gur aithin mé iad, ar an bpointe. 

Ní dóigh liom go raibh An Garraíodóir róshásta léi, mar sin fhéin. Ní, ahem, comhábhair poitín an t-eolas a bhí uaidh. 

1 comment:

stwidgie said...

;^D
Bhuail muid léi sa bhFrainc tráth. "Notre Dame des Routes" a thug muid uirthi.