Thursday, October 15, 2015

Díthreabhacht

feachtas ar bun, i láthair na huaire, ag Focus Ireland, dream atá de shíor ag cuidiú le daoine nach bhfuil chomh maith as, ná ina suí chomh te, is atá sibhse agus mise, a léitheoirí.

Má tá cúpla pingin le spáráil agat, bheinn buíoch díot ach do thacaíocht a thabhairt dóibh, trí do théacs a sheoladh chuig an uimhir 50300, agus cuir an focal SHINE i gcorp an téacs, le go bhfaighe Focus Ireland €4 uait. Ní mórán é, sa lá atá inniu ann, ach chuideodh sé, go mór, leosan, ina bhfeachtas i gcoinne easpa dídine.

Is féidir libh scéalta faoi easpa dídine a léamh, ar shuíomh Focus Ireland, anseo

Idir an dá linn, le bheith cinnte go mbeidh an scéal faoin deontas/síntiús/tabhartas thuas á scaipeadh agaibh, a chairde, is féidir libh na treoracha anseo a leanúint, féinphic de do scáth a thógáil (mar atá déanta agam féin thuas), é a roinnt ar Twitter/Facebook, agus ainmnigh triúr eile, ar a laghad, len iad a chuir ar an eolas faoin gcraic seo, sa gcaoi go mbeidh siadsan páirteach san fheachtas seo, freisin. 

Mar a deir na seanfhocail, sa leabhar Seanfhocla Chonnacht, faoin gceannteideal 'Cúnamh,'

Bhí duine ariamh ag déanamh gair dá chomharsain

Ní ualach do bhád a gléas, cúnamh do bhád téad. 

Nuair a thagas cabhair, tagann dhá chabhair. 

Bhfuil d'fhéinphic tógtha agat, fós? Tá sé in am dúinne, ahem, dhá mhéar a thabhairt d'easpa dídine. Scaipígí an scéal, le bhur dtoil. 

Is ar scáth a chéile a mhaireas na daoine. 

No comments: