Friday, July 31, 2015

Tabhair Dom Cáca Milis!

Faoin am a léifidh sibh an mhír seo, a léitheoirí, beidh an chóisir thart. 

Ní fhéadfainn scríobh fúithi, mar chóisir, roimhe seo, ó tharla gur surprise party a bhí ann, agus ní raibh an ceathrar, a bhí ag ceiliúradh a mbreithlá, ar an eolas faoin gcóisir...léann beirt acu an blag seo, agus, ahem, bhí orm a bheith cúramach, mar a thuigfeá.

Pé scéal é, fúmsa a bhí sé cáca an cheathrair a ordú agus a thabhairt chun cóisire. Ó tharla lá breithe acu uilig ar an lá céanna, agus aoiseanna éagsúla acu uilig - beirt le Gaeilge líofa, an bheirt eile ‘s gan acu ach focal nó dhó - bhí orm dianmhachnamh a dhéanamh ar an mbeannacht a bhí le cur ar an gcáca: ‘Happy Birthday Sibh Uilig!’ a bhí mar thoradh ar an dianmhachnamh sin. Cuimsitheach, nach bhfuil!

Le scéal fada a dhéanamh níos faide, agus ar fhaitíos go bhfuil cuid agaibh nach bhfuil ar an eolas faoi theicneolaíocht-nua-na-gcácaí, is féidir pictiúir nó dhó a chur ar cháca, na laethanta nua-aoiseacha seo, chomh maith le beannacht. Thosaigh mé ag tochailt i mbosca na bpictiúr atá agam, agus tháinig mé ar dhá phictiúr…ceann den lánúin le chéile, agus ceann den bheirt eile, ar col-ceathracha iad, le chéile. 

Leis an dá ghrianghraf i mo ghlac agam, isteach liom chuig an ollmhargadh áitiúil, i nGalltacht, le cáca a ordú…ní báicéir mise, an dtuigeann sibh…agus seo mar a chuaigh an comhrá, a bheag nó a mhór, idir mé féin agus an freastalaí,

MÁ:  Can you put these two pictures on a birthday cake for me?

F:      No problem, but the pictures will look smaller…is that okay?

MÁ:   Fine. But, I want a greeting on the cake, also; half in English, and half in Irish, is that possible?

F:      Of course, but you’ll have to spell it for me...my Irish wouldn't be the best...

MÁ:   No problem, it’s ‘Happy Birthday Sibh Uilig!’

Thosaigh an freastalaí ag scríobh, ‘H-a-p-p-y B-i-r-t-h-d-a-y’…

F:      You’d best spell the rest for me…

MÁ:   ‘Sibh’ is one word, S-i-b-h…

Scríobh an freastalaí an méid sin, taobh leis an ‘Happy Birthday,’ de réir mar a bhí mé féin á litriú,

MÁ:  Now, the next one is U-i-l-i-g…

Scríobh an freastalaí U-i-l-i-g, taobh leis an ‘Happy Birthday Sibh’ go dtí go raibh an bheannacht ‘Happy Birthday Sibh Uilig’ scríofa, díreach mar a litrigh mé í,

MÁ:  That’s perfect! Do I pay you now, or when the cake is ready for collection?

F:      Don’t you want to put the other two names on it!?

‘Ah, uh, umm...no thanks…’ arsa mé féin, ‘…that’ll do fine.’

Ní múinteoir mise, an dtuigeann sibh.No comments: