Saturday, March 22, 2014

#Féinphic Gan Smideadh

Tá Cumann Ailse na hÉireann ag baint tairbhe as an nós nua atá faoi lánseol ar Facebook agus ar Twitter i láthair na huaire - an #féinphic-gan-smideadh.  

Ní raibh baint ar bith ag CAÉ leis an bhfeachtas/treocht nua seo, chomh fada agus is eol dom, ach tá daoine ag glacadh páirte ann, idir fhir agus mhná ag féinphiceáil-gan-smideadh, le hairgead a bhailiú don charthanas iontach sin.

Cé nach lia duine ná tuairim, táim féin den bharúil go bhfuil sé mar aidhm ag an bhfeachtas neamhoifigiúil seo feasacht a spreagadh i leith ailse, chomh maith le hairgead a bhailiú do CAÉ, agus diabhal locht a bheadh agam féin ar a leithéidí.  

Dá bhrí sin, rinne mé beart de réir briathar, agus thug mé €4 don charthanacht inniu, trí théacs a sheoladh chuig 50300, gan ach an focal Pink scríofa i gcorp an téacs agam - fuair mé téacs admhála ar ais, ó likecharity.com, ar an bpointe,

'Thank you for your 4 euro donation to the Irish Cancer Society...Donation receipt 6664...' 

Is léir nach mise an t-aon duine amháin a rinne amhlaidh mar, agus an bhlagmhír seo á scríobh agam, tá €475,000 bailithe acu don CAÉ go dtí seo.  

Do na daoine uilig atá ag fulaingt/a d'fhulaing le hailse, do mo mháthair, do mo dheirfiúr, do m'aintíní, do mo chara, Réaltán, do mo sheanmháthair, do mo cholceathracha - seo chugaibh mo thacaíocht, le grá agus le meas,  
 
Tuilleadh eolais le fáil anseo (www.actioncancer.org) agus anseo (www.cancer.ie).  Seol do théacs anois, leis an bhfocal Pink, chuig 50300, nó taispeáin do thacaíocht ar bhealach éigin eile anseo.

7 comments:

Réaltán Ní Leannáin said...

grma, a Áine, ar mo shon féin agus ar son gach duine eile a shiúil, a shiúlann agus a shiúlfas an bóthar seo.

Mise Áine said...

Mar a scríobh bean ar m'aithne ar a leathanach Facebook inniu, a Réaltán,

'To those who support finding a cure, I raise a glass in your honour. To cancer, I raise my middle finger.'

Na géinte sin arís, an dtuigeann tú..;-)

Christina said...

Beautiful!

Eoin O' Mhuirtuile said...

Den cead scoth!

Mise Áine said...

@ Christina agus Eoin

Go raibh maith agaibh!

It took me longer to figure out how to take a selfie than it did to remove the make up..;-)

'Is cúnamh do bhróg barriall.'

'Every little helps.'


ormondo said...

Maith thú, a Áine.

Is maith an rud é go deimhin feasacht an phobail a spreagadh i leith ailse agus an pobal a chur ar an eolas faoina háiseanna atá ann i dtaca le scagthástálacha agus mar sin de i dtreo is go gcaillfí an náire agus an eagla a bhíonn ann nuair a bhíonn ionscópacht ar an drólann agus a leithéid i gceist.

Ach thar aon ní eile, ba chóir tuiscint do na daoine a bhfuil ailse orthu cheana féin a spreagadh i measc an phobail.

Mise Áine said...

@ tuiscint do na daoine a bhfuil ailse orthu cheana féin a spreagadh i measc an phobail.

Aontaím, a chara..:-)