Thursday, January 9, 2014

Comórtas Gearrscéalaíochta

Aiféala orm, a chairde, ach nílim ag scríobh mórán na laethanta seo - ba mhaith liom bheith ag scríobh, an dtuigeann sibh, ach níl deis agam, aimsir seo na gnóthachta, faraor géar. 

An méid sin ráite, níor mhaith liom go gcaillfeadh aon duine agaibh féin an deis bhur gcuid focal a chur i gcomórtas le focail dhaoine eile, mar sin tapaígí an deis, a scríbhneoirí, agus seolaigí bhur gcuid iarrachtaí chuig Comórtas Gearrscéalaíochta Uí Mháine roimh an 1 Feabhra 2014.

Na sonraí uilig le léamh anseo, freisin. Go n-éirí go geal libh! 

No comments: