Tuesday, November 19, 2013

Féile Béal

Más rud go mbeidh tú thiar ar an gCeathrú Rua, nó fonn ort bheith thiar ann, b'fhiú go mór duit freastal ar na hócáidí sin atá eagraithe ag lucht Féile Béal don Aoine, don Satharn, agus don Domhnach beag seo, 22-24 Samhain.

Beidh agallamh beirte, lúibíní agus scéalaíocht le cloisteáil, chomh maith le díospóireachtaí agus criú cloigne, agus beidh scannáin le feiceáil, mar a fheicfidh sibh ón gClár Lae anseo.  

Seo giota ón suíomh gréasáin atá acu, mar atá sé scríofa ag Breandán Ó hEaghra, Stiúrthóir na Féile, agus is féidir an rud ina iomláine, agus tuilleadh eolais, a fháil anseo:

'Céard is agallamh beirte ann?  Cé as a dtáinig an lúibín?  An bhfuil traidisiún na scéalaíochta seanchaite nó an féidir beocht nua a thabhairt do sheancheird an tseanchaí....Seo cuid de na ceisteanna a ardófar i rith Féile Béal : Comhdháil na Lúibíní...tá sé i gceist againn neart cur agus cúiteamh a dhéanamh agus bealaí nua a aimsiú chun na h-ealaíona béil a chur chun cinn sa 21ú aois...I rith na deireadh seachtaine beidh cainteoirí ó TG4, Raidió na Gaeltachta, na meáin shóisialta, Oireachtas na Gaeilge agus neart eile i láthair chun a gcuid tuairimí a thabhairt ar fhorbairt na n-ealaíona sa nua-aois...Tá an ócaid seo á reachtáil againne i MeasMedia le cabhair ón gComhairle Ealaíon, mar chuid dár gclár imeachtaí cultúrtha...Sa bhféile seo cuirfear ceist ar na h-ealaíontóirí agus ar lucht leanta na healaíne – an féidir linn stáitsí nua a aimsiú do na h-ealaíona seo – bíodh na stáitsí sin ar líne nó sna meáin eile?'

Go n-éirí go geal leo!

No comments: