Tuesday, September 24, 2013

Comharthaí

Chonaic mé an comhartha seo thíos inniu...
...ar dhoras oifige an dreama seo..
...agus rith sé liom go bhfuil chuile sheans ann go mbeidh an-time ar fad ag an dream uilig atá ag freastal ar an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta, atá ar siúl i gCo. Laois i láthair na huaire. Go n-éirí go geal leo, cibé job a bheidh idir lámha acu ann. 

Ar mo shiúlóid ina dhiaidh sin, chonaic mé comharthaí an fhómhair...
...agus rith sé liom go bhfuil a páirc féin á treabhadh, agus á lomadh, ag Ollmháthair na Cruinne.  

5 comments:

mike ravey said...

's iontach álainn na griangraif seo!

TQ said...

Tá na pictiúirí ar chomhchéim leis an imeartas focal thuas, measaim! Maith thú, a Áine! Seans gur chaill do sheans ag an gcomórtas treabhadóireachta!

John said...

Breis is 100,000 duine ag an gComórtas Treabhdóireachta inniu don chéad uair riamh. Is cosúil go raibh go leor leor daoine eile 'as láthair' inniu ;)

ormondo said...

Ach ní bheidh craobhchomórtas na bpóraitheoirí ann go dtí go dtéann na hoícheanta i bhfuaire...

Mise Áine said...

@ Mike

Go raibh maith agat!

@ TQ

Seans gur chaill..:-)

@ John @ Ormondo

Go deimhin..;-)