Sunday, December 9, 2012

Leigheas ar Dhiúltachas

Fiú mura mbím ag scríobh ar mo bhlag go rialta na laethanta Nollag seo, léim na blaganna eile, aon deis a fhaighim, mar is fánach an áit a bhfaighfeá smaoineamh, i mo thuairim féin, gan trácht ar eolas.   

Chonaic mé go raibh Dennis agus a thráchtairí ag roinnt oideas nó dhó linn le déanaí, oidis nach raibh agam an mhí seo caite nuair a bhí mé tinn le fliú fánach, faraor, ach tá na moltaí uilig, a roinneadh ar an mblagmhír sin, breactha síos agam anois, ar fhaitíos na bhfaitíos go dtiocfadh aon fhrídín fliú eile i mo threo an séasúr seo. Míle buíochas, a fheara!

Pé scéal é, agus mé i mo shuí anseo ar an tolg ar maidin, ag smaoineamh ar mo bheannachtaí, rith sé liom gur iomaí frídín ag Dia, agus go bhfuil ceann nó dhó acu ar m’aithne féin i.e. na daoine sin a bhíonn diúltach an t-am ar fad i.e. na daoine sin nach bhfeiceann dearfacht in aon áit.

Tá sé tugtha faoi deara agam nach bhfeiceann an duine diúltach dearfacht an tsaoil in aon chúinne dorcha, ná in aon scéal ná in aon scríbhinn, is cuma cén t-ádh atá air nó uirthi ina saol féin. Ídíonn an duine sin dearfacht an éisteora/léitheora, mar a bheadh súmaire ann, ag sú fhuil na dearfachta as cibé duine atá ina theannta.

Cibé scéal é, tá bealach faighte agam timpeall ar an bhfadhb/bhfrídín seo, agus táim chun m’oidis a roinnt libh, mar go bhfuil sé tugtha faoi deara agam go n-oibríonn sé, formhór an ama: mura bhfuil de rogha agat ach éisteacht leis an duine diúltach, sé sin le rá, mura bhfuil bealach éalaithe as a gcomhluadar agat, bhuel, a luaithe is a stopann siad ag caint, tosaigh tusa, a léitheoir, ag labhairt faoi nithe dearfacha an tsaoil.

Agus sibh á léamh seo, a léitheoirí, beidh cuid agaibh ag ceapadh nach n-oibreodh a leithéid de sheift go brách, ach oibríonn sé, mar nach maireann an duine diúltach gan diúltachas, agus is gearr go bhfágfaidh siad an áit nach bhfuil cluas na héisteachta diúltaí le fáil acu.

Roimhe sin, áfach, déanfaidh an diúlach diúltach chuile iarracht ar an scéal dearfach a dhéanamh diúltach, ach coinnigh tusa ort, a léitheoir, agus aimsigh ábhar dearfach áit éigin i do smaointe, agus cuir tríd an gcomhrá é, chuile sheans a fhaigheann tú. Fiú mura mbeidh ann ach ‘Is maith liom do gheansaí..,’ cuir tríd an gcomhrá é. Má leanann an diúltachas ar aghaidh, coinnigh tusa ort, a léitheoir, agus fiafraigh ‘Cár cheannaigh tú é..,’ nó ‘An maith leat milseáin..,’ – is cuma céard a déarfaidh tú, ach cuir stop leis an diúltachas, le do dhearfacht féin.

Maidin mhaith, a chairde, agus go n-éirí go geal libh!

5 comments:

Dennis King said...

Leigheas amháin = citalopram. Saol níos fearr trí cheimic!

http://en.wikipedia.org/wiki/Better_Living_Through_Chemistry

Réaltán Ní Leannáin said...

tá citalopram go hiontach, a Dennis. Ghlac mé é go leor blianta ag pointí áirithe de mo shaol. Agus áit ann don dea-chaint chomh maith. Aontaím leat,a Áine, cothaíonn diúltachas diúltachas, agus aithníonn cantalán cantalán eile.

Mise Áine said...

Ar ndóigh, tá'n ceart agaibh, agus tá amanna ann nuair a theastaíonn a leithéidí citalopram, mar is eol dom féin go rómhaith.

Ach, is ar an gcantalán a bhí mo mhírse dírithe - an duine sin a bhíonn de shíor ag gearán faoi chuile ní beo, ar mhaithe le bheith ag gearán, shílfeá.

ormondo said...

Má theipeann ar gach seift eile, d'fhéadfá a fhiafraí den chantalán ar bhain sé riamh triail as miongháire-Duchenne. Cad é?

Nuair a bhíonn lúcháir ar dhuine, seolann an intinn (suíomh na lúcháire) teachtaireacht (comhartha néaróige) chuig an aghaidh, agus déanann an aghaidh miongháire, le teann áthais.

Anois má dhéantar an rud go léir droim ar ais ba chóir go n-oibreodh sé freisin, de réir na teoirice. Níl agat ach miongháire-Duchenne a dhéanamh (ba chóir, áfach, gur aoibh bhreá ionraic í an miongháire céanna) agus seolfadh d'aghaidh drithlín néarach siar chuig an intinn agus d'adhanfaí an lúcháir inti. Hé presto!

Ach is dócha nach ndéarfadh an cantalán ina thaobh ach nach bhfuil sa mhiongháire ach ceannaithe atá tarraingthe as a riocht.

Mise Áine said...

@ ba chóir, áfach, gur aoibh bhreá ionraic í an miongháire céanna

ASG! Déanfaidh mé chuile iarracht, a chara..:-)