Wednesday, October 12, 2011

Focail Liom Focail Leat

Focail, ó na meáin Ghaeilge, a thug mé faoi deara le déanaí. Glacfar, le fáilte, roimh cheartúcháin, nó le leaganacha eile de na focail agus nathanna seo a leanas, más ann dóibh:

calaois leasa shóisialaigh – social welfare fraud
tonnscinnteoir – surfer (farraige)
scimeálaí - surfer (idirlíon)
luathú – accelerating
dlúthpháirtíocht – solidarity
caid – football
eiseachadadh – extradition
spreac – urge
drochdhálaí maireachtála – bad living conditions
treoirchomhairleoir – guidance counsellor
droim láimhe a thabhairt – reject/dismiss/turn back on
geallsealbhóir – stakeholder
ceannródaíoch – pioneering
teistiúchán – certification
cáilitheacht – eligibility  
neamh-incháilithe – ineligible
seachtain feasachta – awareness week
iomaíochas – competitiveness
treochlár – roadmap
eitilt cianaistir – long-haul flight
fóirdheontas – subsidy
a cómhaith/a chómhaith – her equal/his equal

No comments: