Saturday, October 8, 2011

Focail Liom Focail Leat

Tharla sé go raibh mé ag léamh bhlagmhíreanna mo chomhbhlagálaithe ar maidin agus thug mé suntas don nath caidhp-báis ar bhlag Sheáin, agus don fhocal gráscar ar bhlag An Scolaire Scartha.

Rith sé liom gur dóigh gur ón nath caidhp-báis a tháinig an focal Béarla kibosh. Tá a thuairimí féin á roinnt ag Michael Quinion ar World Wide Words faoin leagan Béarla sin, mar atá ar Wikipedia, áit ina bhfuil sé ar an ‘List of English words of Irish origin’ acu,

‘…Other sources, suggest that it may be from the Irish an chaip bháis meaning "the cap of death" (a reference to the "black cap" worn by a judge passing sentence of capital punishment...)…

Cé nach bhfuil a fhios agam an bhfuil baint ar bith aige leis an scéal, is fiú breathnú ar an bhfocal caí ar eDil, ó tharla gur tháinig mé air, mar fhocal, agus mé ag útamáil thart ar thóir na bhfocal cie báis, atá luaite san alt sin ar World Wide Words.

Níl mórán le rá agam faoin bhfocal gráscar ach gur thug mé faoi deara gur fheil an dá fhocal ann, grá+scar, d’fhocal ag a bhfuil an leagan Béarla disorderly mob, ó tharla, dar liom féin, go mbeadh an grá scartha go maith óna leithéid de mob!
 

No comments: