Tuesday, September 13, 2011

Dúlagar

Ó am go chéile, cloisim clár a théann i bhfeidhm go mór orm, agus is amhlaidh a tharla Dé Sathairn seo caite, nuair a chuala mé an clár My Dad’s Depression, ar an Documentary On One.

Is é seo an chéad chlár faisnéise ón leaid óg, Conor McGinnity, agus an rud is suntasaí faoin gclár, seachas go bhfuil sé curtha le chéile go hiontach ag Conor, ná go bhfuil sé féin agus a theaghlach ag labhairt go hionraic macánta faoi dhúlagar fhear an tí, athair Chonor; dúlagar lena bhfuil chuile dhuine sa teaghlach ag streachailt, go laethúil. 

Más rud go bhfuil tú den bharúil gur ionann gach duine le dúlagar, gur daoine iad nach gcuireann a ndúlagar isteach ná amach ar aon duine eile ach orthu féin, bhuel, b’fhiú duit éisteacht leis an gclár seo.

Ná lagaítear go brách focail na ndaoine sin a labhraíonn go hionraic oscailte ar an rud is dúlagar ann, an ‘patient’ agus an ‘victim’ araon.


No comments: