Friday, March 25, 2011

Lámh Chuidithe

Is cuimhin liom, agus mé ag scríobh tráchtas céime i 2007, gur bhraith mé, go mór, ar chuidiú ó dhaoine eile, nuair a bhí eolas, nó comhairle, ag teastáil uaim.

Murach treoir agus tacaíocht na ndaoine sin, ní éireodh liom an obair chríochnúil a rinne mé a dhéanamh, agus beidh mé buíoch de na daoine sin, go brách agus go deo.

Aréir, agus mé ar Twitter, thug mé faoi deara gur scríobh Seán Bán Breathnach go bhfuil a iníon, Léan, ina mac léinn in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad. Is bean í atá ‘i mbun tionscnamh socheolaíochta bunaithe ar Ghréasán Sóisialta agus an Ghaeilge’, agus tá aischothú uaithi, a chairde.  

Chuidigh mise léi aréir, agus líon mé isteach an suirbhé atá aici anseo, suirbhé atá curtha le chéile aici le heolas a bhailiú dá céim. Bhí sé líonta isteach agam i gcúpla nóiméad.

Tá deis agatsa anois, a léitheoir, cuidiú a thabhairt di, agus an suirbhé a líonadh isteach chomh maith, mura miste leat, ag an nasc aibhsithe i ngorm agam sa pharagraf thuas.

Níl aon aithne phearsanta agam ar Léan, ach is ar scáth a chéile…

6 comments:

Ruairi said...

déanta.

Réaltán Ní Leannáin said...

agus déanta.

Robert said...

Déanta.

Dennis King said...

Déanta. Maith thú as cuidiú léi!

Mise Áine said...

Nár laga bhur gCé sibh!

Néidí said...

déanta agam freisin. Is béarlóir mé ar an ríomhaire, is cosúil!